INFO TAVLE FRA BESTYRELSEN

Referater fra bestyrelsesmøder .

Skrevet af Christian Sekretær, d. 10-06-2015

Bestyrelsesmøde d. 9/6 2015

1. Godkendelse af referat. Godkendt

2. Fremlæggelse af regnskab. Godkendt

3. Rengøring er nu på plads.

4. Opfølgning af søens dag, mange ting skal ændres til næste gang

5. Sommerfest 2015 er på plads, vedr. musik, gril om eftermiddagen og lign.

6. Der er sejlads til Kongensbro eller sminge lørdag d. 13/6 for dem der har lyst.

7. Sct. Hans d. 23/6 startes grillen kl. 1800, medbring selv madvarer

8. Evt. Der blev diskuteret om løst og fast, mht. nye tiltag for ASK

Næste møde d. 11/8 2015

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 19-05-2015

Bestyrelsesmøde 19/5 2015

Tilstede: Jes, Søren, Svend, Ulrik, Christian.

Referat fra sidste møde. Godkendt

Regnskab. Godkendt

Pinsetur d. 24/5 Jes og Christian laver morgenkaffe til kl. 800

Søens dag d. 30/5. Vi mangler frivillige. Kontakt en fra bestyrelsen hvis du kan sejle, hjælpe i boden eller noget andet til den dag.

Vores nye flagstang bliver sat i jorden i denne uge (hvis der lige melder sig en time)

Kanalen blev diskuteret, Niller og Chr. mødes en lørdag, så er det ordnet.

Der vil komme et opslag vedr. Gjern natur mht. sejlads, kan du skal du skrive dig på, det er rigtig hyggelig.

Næste møde er tirsdag d. 9/6 2015 kl 1900

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 16-05-2015

Lørdag d. 16/5 2015

Ja så har der igen været aktivitet i havnen.
Nu er der lavet pedelrum i banevognen, samt støbt ved jollepladsen.
Det er dejlig at vi fra bestyrelsen stadig mærker en opbakning til de tiltag vi ønsker med hensyn til klubbens virke.

Jeg vil gerne takke de fremmødte for endnu engang kan se at flere hænder når mere.

På bestyrelsens vegne Christian

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 20-04-2015

Bestyrelsesmøde d. 20/4 2015

Tilstede: Jes, Svend, Søren, Ulrik, Christian.

1. Godkendelse af referat. Godkendt.

2. Kontoudtog. Godkendt.

3. Bankmøde d. 23/4 Jes/Svend

4. Udlægning af bøjer. Jes/Alex/Per A.

5. Færdiggørelse af jolleplads. Christian får en snak med Niller om tidspunkt.

6. Ukrudt på flisegang. Søren får det ordnet

7. Dato for oprydning af banevogn d. 16/5
Har i nogen sager må i gerne få dem mærket eller tage dem med hjem.

8. Standerhejsning d. 2/5 mulighed for en frokost, opslag med tilmelding i klubhus.

Næste møde tirsdag d. 19/5 kl. 1900

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 30-03-2015

Bestyrelsesmøde mandag d. 30/3 2015

Tilstede: Ulrik, Søren, Jes, Svend, Christian.

1. Sammensætning af bestyrelse.

Formand: Jes Jessen

Næstformand: Søren Lau Pedersen

Kasser/Havnefoged: Svend Asmussen

Sekretær: Christian

Ansvarlig for havnekonto: Ulrik Andersen

Webmaster: Svend

1. Jes og Svend kontakter banken 31/3

2. Rengøring undersøges nærmere

3. Søren kommer med fliser til jollepladser

4. Christian undersøger med Niller mht. tid for arbejde ved jollepladserne og lån af blandemaskine.

5. Klubaften bliver fra standerhejsning til standerstryning.

6. Næste møde Mandag d. 20/4 2015

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 29-03-2015

Aktivitetsdag i havnen d. 28/3 2015

Der mødte en lille gruppe af medlemmer, så lavede et rigtig godt stykke arbejde.
Tusind tak for det, det viser jo bare der kan laves et stykke arbejde ved fælles hjælp.

Vi fik revet alt græsset, lagt fliser bag vognen, sået græs ved vandet, fejet omkring havnen, påbegyndt oprydning af banevogn, rengøring af ikke ryger afdeling, beplantning af havnen.

Tak for den store hjælp.

På bestyrelsens vegne
Christian

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 29-03-2015

27/3 2015
Ekstraordinær generalforsamling.

Velkomst: Søren

Dagsorden: Valg af ordstyrer, Niels Anton

Mødet er lovlig indvarslet

1: Mistilid til formand Bent Jensen.
2: EVT.

Der kommer flere indlæg fra medlemmerne, hvor der bliver forklaret, hvorfor det er svært at arbejde sammen med Bent.

Der er mødt 27 til mødet, heraf 13 A medlemmer.

Bent vælger at trække sig fra ASK før en afstemning.

Mødet er afsluttet med en god debat om fortsat arbejde med den bestyrelse der er tilbage, som nu består af, Jes, Søren, Ulrik, Svend, Christian.E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 23-03-2015

Bestyrelsesmøde d. 23/3 2015

Tilstede: Svend, Søren, Jes, Ulrik, Christian.

1. Møde med aktivitetsgruppen ved fiskerhuset torsdag d. 26/3 2015, Jes og Christian møder for ASK.

2. Aktivitetsdag d. 28/3 2015 kl. 8.00

1. Bro ved jollepladser/støbehold

2. Rive og så græs foran klubhus.

3. Lægge fliser bag banevogn.

4. Oprydning af banevogn.

5. Almen oprydning af havnen.

6. Beplantning af 8er sten og ankersminde.

7. Søren kommer med cement og dumper lørdag morgen.

8. Jes kommer med en mørtelbøre.

Vi håber på stor opbakning til at gøre vores havn flot til vores sæson

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 20-03-2015

Referat ordinær generalforsamling ask. 0202 2015

Valg af dirigent: valgt Kjeld Thomsen
Generalforsamlingen var lovlig indvarslet.


Formandens beretning ved Per Andersen. Godkendt.

Aflæggelse af regnskab ved kasser Svend Asmussen: Fremlæggelse af klubbens revideret regnskab. Godkendt

Fremlæggelse af tal fra ølkassen. Godkendt.

Valg til bestyrelse: valgt følgene

Jes Jessen 15 stemmer
Bent Jensen 12 stemmer
Christian Sørensen 6 stemmer

suplanter til bestyrelse:
1. Ulrik Andersen
2. Alex Mortensen

Valg af revisorer:
Preben Duch genvalgt
Niels Anton Boskov genvalgt

Suplanter
1.Kjeld Thomsen
2. Heinz Jakobsen

Indkomne forslag: ingen

Valg af fanebærer: Per Andersen

Evt.
Ud over ovennævnte valgte til bestyrelsen er Svend Asmussen og Søren Lau Pedersen

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian sekretær, d. 17-03-2015

Ekstra ordinærgeneralforsamling d. 13/3 2015

Velkomst v/ Bent

Ordstyrer Keld Thomsen

Regnskab v/ Bent

evt.

14 A-Medlemmer er mødt heraf 3 fra bestyrelsen

1. Medlemmer har besluttet at nulstille alt vedrørende regnskab

2. Per Andersen kommer med referat fra sidste generalforsamling.

3. Afstemning af A-medlemmer om regnskab (12 stemme betetiget for o imod

4. Indkaldelse næste bestyrelsesmøde bliver 5 fra bestyrelsen og de 2 sub.

5. Møder de 5 bestyrelses medlemmer ikke må de ses som udtrådt af bestyrelsen

6. Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 19/3 2015

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian sekretær, d. 11-03-2015

Bestyrelsesmøde 11/3 2015

Indkaldt: Svend, Søren, Jes, Bent, Christian.

Tilstede: Jes, Bent, Christian.

1. Der vil blive udleveret en stander samt et kort over tange sø ved indmeldelse i havnen af havnefogeden som velkomst.

2. Bent kontakter Rasmus (Tangeværket) om sponser bidrag til sol båd.

3. Bent er midlertidig kasser til der bliver udnævnt en anden i bestyrelsen.

4. Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 19/3 2015

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian sekretær, d. 04-03-2015

Onsdag d. 4/3 2015

Bestyrelsesmøde

Tilstede: Jes, Bent, Søren, Christian

1. Ingen papir fra Svend

2. Søren aflevere referat fra generalforsamling til Christian d. 5/2

3. Belysning i banevogn forbedres

4. Lys i havnen udskiftes efter som de sprænger til led-belysning. (mindre strømforbrug)

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian sekretær, d. 18-02-2015

Onsdag d. 15/2 2015

Ekstra bestyrelsesmøde.

Tilstede: Preben, Niels Anton, Jes, Bent, Christian

1. Måden en revision foregår. (ingen bemærkninger)

2. Ingen referat fra generalforsamling

3.Indkaldt til mødet søndag d. 15/2 2015
Niels Anton
Preben
Bent
Jes
Svend
Søren
Christian

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian sekretær, d. 12-02-2015

Ekstraordinær bestyrelsesmøde onsdag d. 11-2 2015

Tilstede: Bent, Jes, Svend, Søren, Christian, Per Andersen

Per Andersen har afleveret klubbens arkiv og en usb nøgle til formanden.

Der kommer en udskrift af tre konti ved hver bestyrelsmøde.

Svend bestiller 2 c-cylænder til toiletbygning.

Svend bestiller vores musik til åben havn/ havnefest.

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian, d. 04-02-2015

Så er det første møde i den nye bestyrelse holdt.
Til stede var.
Jes Jessen
Bent Jensen
Svend Asmussen
Søren Lau
Christian Sørensen

Sammensætning er som følger.

Formand: Bent Jensen
Næstformand: Jes Jessen
Kasser: Svend Asmussen
Medlem: Søren Lau
Sekretær: Christian Sørensen

Poster i ASK
Pladsmand: Christian
Havnefoged: Jes

Fra den 11/3 2015 kan i træffe et medlem af bestyrelsen fra fra 1830- 1930

Aktivitetskalender er at finde på hjemmesiden inden så længe

E-mail:

christian2504

@jubii.dk