2018

               Formandens beretning ASK d.05.02.2018

Velkommen til generalforsamling i ASK 2018.

De af jer, som ofte kommer her i klubhuset, kan jo ikke lade være med at sende tanker til Laurits. Vi må da også erkende, at nogen ændring er der. Laurits var jo nærmest synonym med ASK. Der er ikke nødvendigvis åbent i klubhuset, så nogen ringen rundt er der nu. Laurits var jo kendt for gode råd og kommentarer til alt der skete i havnen, og ikke bleg for en diskussion.

Så før vi begynder med generalforsamlingen vil jeg gerne vi lige rejser os og mindes.

Som nævnt ved standerstrygningen blev sejlsæsonen 2017 ikke en af de helt store. Sejldage med godt vejr har været meget få, og sommerdage er vel det laveste i mange år, og nedbørsmængden har været meget høj.

Men sejlet blev der dog. Først Pinseturen til Tange som forløb på samme fine måde som den plejer - med godt humør - og en af de solrige dage.

Tak til Tange roklub for lån af arealer.

Derimod blev sejlturene mod Silkeborg ikke gennemført. Det skyldes først og fremmest en dårlig planlægning fra bestyrelsens side. Vi havde valgt nogle, kan man sig, uheldige datoer, og så var der ikke de bedste vejrudsigter for valgte datoer. Vi skal huske at få aftale med Silkeborg kommune om lidt fleksibilitet mht. valg af dage.Turen med Gjern natur var også succesfuld. Jeg er sikker på de kommer igen.

Tour de Gudenå: Følgebåden nåede næsten helt til Silkeborg, men kunne ikke komme helt frem pga. et brobyggeri i Resenbro.

Vi skal dog lige drøfte med TDG-ledelsen om det fornuftige i at Stand Up Paddleboard helt fra Silkeborg er klogt.

Vi havde også en tur med Hedemølle Efterskole i forholdsvis godt vejr. Jeg er sikker på de unge havde en god oplevelse. Tak til medlemmer som deltog.

Tak til de indirekte sponsorer for det de hver især har bidraget med. Tak til medlemmer i klubben som på den ene eller anden måde har bidraget til et godt 2017. Tak til bestyrelsens medlemmer. Tak til festudvalget for arrangementer. Tak til Ulrik for at holde automaten opfyldt. Tak for klipning af græs i sommerens løb, men jeg skal jo være forsigtig med at nævne navne, for sidst jeg gjorde det glemte jeg et navn, nemlig Feta. jeg var eller sikker på at have alle med, men en stor tak til alle. Tak til Keld for Skipperlabskovs og for Gule Ærter.

Det er medlemmerne der er klubben.

Hermed stiller jeg min beretning til godkendelse.

Beretningen er godkendt.

Pga. pladsmangel på denne side, kan hele beretningen læses i klubhuset.