GENERALFORSAMLING 2017

GENERALFORSAMLING D.06.02.2017

Valg af dirigent: Kjeld Thomsen

Indkaldelse er lovligt varslet.

19 fremmødte. 15 stemmeberettiget.

Formandens beretning v/ Søren Lau Pedersen.

Aflæggelse af regnskab v/ svend Asmussen: Godkendt

Aflæggelse af regnskab sponsorkassen v/ Ulrik Andersen: Godkendt

Valg til bestyrelsen:

Kristian Graugaard

Per Nielsen

Preben Duch.

1. Suppleant: Erik Bodilmann

2. Suppleant: Asger Olsen

Stemmetæller: Per Andersen og Karsten Veggerby.

Valg af revisorer:

Per Andersen: genvalgt

Karsten Veggerby: genvalgt

Valg af revisor suppleanter:

Genvalg til: Kjeld Thomsen Og Christian Sørensen

Indkomne forslag til vedtægtsændringer:

Kontingentfristen flyttes fra d.01.05 til d. 01.03. Vedtaget 1. gang

Vedr. lukning af klubhus:

Det er op til bestyrelsen at bestemme om klubhuset skal være delvis vinterlukket

fra d. 01.11 til d. 15.03. Mandag til Torsdag begge dage incl. Vedtaget 1. gang

Der skal være stemmeret til både A og B medlemmer: Vedtaget 1. gang

Eventuelt:

Revision af vedtægterne.

Det er op til bestyrelsen at gennemgå disse, for herefter at vende tilbag med

evt. forslag.

Efter ønske fra medlemmerne er der nedsat et festudvalg, herom senere når udvalget

har været samlet.

Der er oprettet en side på hjemmesiden, hvor festudvalget kan give oplysninger.

Fanebærer:

Genvalg til Per Andersen.